Intel PROSet/Wireless Software 21.10.1

Intel PROSet/Wireless Software 21.10.1

Intel Corporation – 39,9MB – Freeware –
ra khỏi 34 phiếu
Cài đặt gói trình điều khiển phiên bản 11.5 và Intel PROSet/Wireless Tools Phiên bản 11.5 hỗ trợ Intel(R) không dây WiFi Link 4965AGN Mini thẻ và Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG mạng kết nối Mini thẻ trên hệ điều hành Windows Vista.

Tổng quan

Intel PROSet/Wireless Software là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 16.273 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel PROSet/Wireless Software là 21.10.1, phát hành vào ngày 31/05/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 20.90.0, được sử dụng bởi 9 % trong tất cả các cài đặt.

Intel PROSet/Wireless Software đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 39,9MB.

Người sử dụng của Intel PROSet/Wireless Software đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel PROSet/Wireless Software!

Cài đặt

người sử dụng 16.273 UpdateStar có Intel PROSet/Wireless Software cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản