Intel(R) PROSet/Wireless Software 19.70

Intel(R) PROSet/Wireless Software 19.70

Intel Corporation - 39,9MB - Freeware - ra khỏi 34 phiếu
Cài đặt gói trình điều khiển phiên bản 11.5 và Intel PROSet/Wireless Tools Phiên bản 11.5 hỗ trợ Intel(R) không dây WiFi Link 4965AGN Mini thẻ và Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG mạng kết nối Mini thẻ trên hệ điều hành Windows Vista.

Tổng quan

Intel(R) PROSet/Wireless Software là một Freeware phần mềm trong danh mục Màn hình nền được phát triển bởi Intel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 26.578 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Intel(R) PROSet/Wireless Software là 19.70, phát hành vào ngày 24/07/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Intel(R) PROSet/Wireless Software yêu cầu bất kỳ hệ điều hành Windows để chạy trên máy tính, nó sẽ được cài đặt trên. Tải về tập tin có kích thước 39,9MB.

Người sử dụng của Intel(R) PROSet/Wireless Software đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Intel(R) PROSet/Wireless Software!

Cài đặt

người sử dụng 26.578 UpdateStar có Intel(R) PROSet/Wireless Software cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản